Jämför Ikea-priser mellan länder

Valuta:
Ändra valutakurser Dölj valutakurser
SEK
Antal Artikelnummer Namn {{defaultSite.country}}
({{defaultSite.currency}})
{{site.country}}
({{site.currency}}) ({{defaultSite.currency}})
{{formatArticleNo(article.articleNo)}} {{names[article.articleNo]}} {{facts[article.articleNo]}} {{formatCurrency(prices[defaultSite.locale][article.articleNo])}} {{formatCurrency(convertCurrency(prices[site.locale][article.articleNo],site.currency))}}
Summa: {{formatCurrency(getSum(defaultSite.locale))}} {{formatCurrency(convertCurrency(getSum(site.locale), site.currency))}}
Felaktigt artikelnummer eller url
Artikeln finns inte
Lägg till flera
Felaktigt artikelnummer eller url
Artikeln finns inte
Lägg till enstaka

Mata in flera artikelnummer åtskilda med mellanslag eller radbrytning.

Du kan också klistra in en inköpslista från ikea.se. Kopiera all text från utskriftsversionen av inköpslistan och klistra in.